Coğrafyanın Metodolojisi

• Coğrafyanın Araştırma Yöntemleri: Gezi-gözlem ve akıl yürütmenin dışında görüşme (mülakat), arazi (saha) çalışmaları, anket, örnekleme gibi veri toplama araçları da bu araştırma yöntemleri içinde yer almaktadır.

• Coğrafyanın İfade Teknikleri: çizim (harita), yazılı ve sözlü anlatım (tasvir).

• Coğrafyanın İlkeleri: dağılış (yayılma), karşılıklı ilgi (bağlantı) ve nedensellik.

Yorum yapın