Fiziki Coğrafya Nedir?

Fiziki coğrafya; atmosfer, hidrosfer, biosfer ve jeosfer gibi doğal çevrelerin değişimlerini inceleyen doğa bilimidir. Fiziki coğrafyanın yapısı içinde; dünya birkaç çevreye ayrılarak incelenir.

Fiziki Coğrafya: Doğal sistemlerdeki coğrafi olayları inceler. Alexander von Humboldt modern fiziki coğrafyanın, Carl Ritter ise modern beşeri coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Fiziki Coğrafyanın Başlıca Alanları

Fiziki coğrafya bir çok alt alanı konu edinmiştir. Bu alanlar: Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi), Klimatoloji (İklim Bilimi), Hidrografya (Sular Coğrafyası), Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası), Toprak Coğrafyası, Doğal Afetler Coğrafyası ve Kartografyadır.

Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi)

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç-dış kuvvetleri, dağ, plato ve ova gibi yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceler.

Klimatoloji (İklim Bilimi)

İklimin ve iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, nem) yeryüzündeki oluşumunu, etkileşimini ve yeryüzündeki dağılışını inceler.

Hidrografya (Sular Coğrafyası)

Yer üstü (okyanuslar, denizler, göller, akarsular vb.) ve yer altı sularını inceler.

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası)

Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktörleri inceler.

Toprak Coğrafyası

Yeryüzündeki toprakların dağılışını ve özelliklerini inceler.

Doğal Afetler Coğrafyası

Yeryüzünde meydana gelen afetlerin dağılışını ve özelliklerini inceler.

Kartografya

Haritaların hazırlanışı ve haritalardan yararlanma esasları gibi konuları inceler. Bu bilim alanının bağlı olduğu matematik coğrafya ise Dünya’nın şekli, boyutları, Güneş sistemindeki yeri ve hareketlerini inceler.

Fizik Coğrafya nedir sorusuna cevap bulabileceğiniz bir görsel:

Ayrıca bakınız:

Fiziki Coğrafya

Fiziki coğrafya nedir başlıklı makalemizde fiziki coğrafyanın ne demek olduğunu ve alt bilim dallarını inceledik. Sizlerde fiziki coğrafya nedir sorusuna kendi cevabınız vermek isterseniz lütfen aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum yapın