Ülkemizde Coğrafya

Modern coğrafyanın ülkemize girişi 20. yüzyıl başlarına denk gelmektedir. Bu dönemde Avrupa’dan ülkemize davet edilen yabancı coğrafya hocaları ve yurt dışında yetişmiş Faik Sabri Duran, Ali Macit Arda ve Hamit Sadi Selen gibi isimlerle ülkemizde coğrafya biliminin temelleri atılmıştır. Bu isimlere ek olarak Cemal Arif Alagöz, Besim Darkot, İbrahim Hakkı Akyol, Reşat İzbırak ve Sırrı Erinç gibi isimlerin ülkemizde coğrafyanın gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Günümüzde de değişik kurumlarda görev yapan coğrafyacılar, araştırmalarıyla ülkemizde coğrafyanın gelişimine katkı sunmaktadır.

Yorum yapın