Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme

Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirmede iki yol vardır:

1. yol

Çizgi ölçeğin boyu harita uzunluğu olarak kabul edilir. Çizgi ölçeğin üzerindeki başlangıç ve bitiş değerlerinin toplamı gerçek uzunluğu verir. Ölçek formülünde yerine yazıldığında kesir ölçek değeri elde edilmiş olur.

2. yol

Çizgi ölçekte her bir çentik aralığı harita uzunluğu olarak kabul edilir. Her çentik aralığının karşılık geldiği değer de gerçek uzunluk olarak alınır. Gerekli orantı kurulduğunda 1 cm’lik uzunluğun karşılık geldiği değer bulunup paydaya yazılır ve kesir ölçek elde edilir.

Yorum yapın