Harita ve Harita Okuryazarlığı Nedir?

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına harita denir (Harita 1.10.). Harita bilimine kartografya adı verilir.

Haritalar, coğrafyanın temel ilkelerinden olan dağılış ilkesinin sonucunda daha da önem kazanmıştır. Haritalar; yaşadığımız bölgeyi, farklı yöreleri, ülkeleri ve dünyayı tanımamıza ve bu yerler hakkında bilgi edinmemize imkân tanıyan en temel araçlardandır. Hayatımızda hemen hemen her konuda haritalardan yararlanmak mümkündür. Örneğin hastalıkların dağılışında, yol, köprü ve tünel yapımında, saldırı ve tehditlerin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasında, nüfus ve göç hareketlerinin etkilerinin araştırılmasında haritalardan yararlanılabilmektedir. Bunun yanında hava durumu hakkında bilgi veren meteoroloji haritaları günlük yaşantımızı düzenlememize yardımcı olur. Yolculuklarda yanımızda bulunan ulaşım haritaları bize büyük kolaylık sağlar. Bir ülke ya da bölgeye yapacağımız gezilerde yanımızda bir gezi haritasının bulunması, o ülke ya da bölgenin turistik yerlerini rehber olmaksızın gezebilmemize imkân sağlar. Kısacası haritalar, yaşamın her alanında bizlere yardımcı olmaktadır.

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:

• Kuş bakışı görünüme sahip olması
• Belirli bir küçültme oranının olması
• Düzleme aktarılmış olması

Kroki: Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz ve kabataslak olarak düzleme aktarılmasıdır. Harita ve krokinin benzer ve farklı özellikleri şunlardır:

Benzer yönleri: Kuş bakışı çizilmeleri ve düzleme aktarılmalarıdır.
Farklı yönleri: Kroki ölçeksiz, harita ölçeklidir.

 

Yorum yapın