Haritalarda Uzunluk Hesaplamaları Yapmak

Kuş uçuşu uzaklık hesaplama

Kuş uçuşu uzaklık, yükselti ve çukurların dikkate alınmadığı iki nokta arasındaki uzaklığa denir.

Adana ve Antakya şehirleri arasındaki kuş uçuşu uzaklığı hesaplayabilmek için haritada iki şehir arasına bir doğru çizilir (Harita 1.12.).

Adana ve Antakya şehirleri arasındaki bu doğru bir kâğıt ya da cetvele işaretlenir (Harita 1.13.).

Daha sonra işaretli olan kâğıdın başlangıç noktası çizgi ölçekte 0 noktasına konur. İşaretli noktanın çizgi ölçekte karşılık geldiği değer kuş uçuşu uzaklığı verir (Harita 1.14). Dolayısıyla bu ölçümler sonucunda Adana ile Antakya arasındaki mesafe, çizgi ölçekte yaklaşık 115 km olarak bulunur.Gerçek uzunluk hesaplama

Bütün haritalarda uzunluk hesaplamaları yapılabilir. Ölçeğin paydası harita uzunluğu ile çarpılarak gerçek uzunluk hesaplanabilir.

Gerçek Uzunluk (GU)=Harita Uzunluğu (HU)xÖlçeğin Paydası (ÖP)

Aşağıdaki şekil kullanılarak uzunluk hesaplama formülleri kolayca hatırlanabilir. Soruda ne isteniyorsa onun üstü kapatıldığında formül elde edilir. Yani soruda gerçek uzunluk isteniyorsa şekildeki gibi gerçek uzunluk el ile kapatılır ve formül ortaya çıkar.

Harita uzunluğu hesaplama

Harita uzunluğu hesaplamalarında şekildeki gibi HU el ile kapatılarak aşağıdaki formül elde edilir.

Ölçek hesaplama

Ölçek belirlenirken önce ölçeğin paydası bulunur. Bunun için de şekildeki gibi ölçeğin paydası el ile kapatılarak aşağıdaki formül elde edilir.

 

Yorum yapın