Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler

Beşeri özelliklerine göre bölgeler konusunu; Nüfus özelliklerine göre, Yerleşme özelliklerine göre, Konut yapı özelliklerine göre, Siyasi – Askeri özelliklerine göre, İdari özelliklerine göre, Planlama özelliklerine göre ve Kültür – Dini özelliklerine göre bölgeler olmak üzere yedi başlık altında inceleyebiliriz.

Nüfus özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, nüfus miktarı ve dağılışı dikkate alınarak oluşturulan beşerî bölgeleri kapsar.

Nüfus özelliklerine göre bölgeler
Nüfus özelliklerine göre bölgeler

Yerleşme özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, yerleşmeyi etkileyen faktörler göz önüne alınarak oluşturulan beşerî bölgeleri kapsar. Dünyada Güneydoğu Asya kıyıları, ülkemizde ise Çatalca-Kocaeli yarımadaları yoğun yerleşme bölgelerine örnek verilebilir.

• Kırsal yerleşme bölgeleri: Geçimini daha çok tarım, hayvancılık ve ormancılıktan sağlayan toplumlarda görülen yerleşme tipidir. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal yerleşme bölgeleri oldukça fazladır.
• Şehir yerleşme bölgeleri: Yönetim, sanayi, ticaret, eğitim gibi işlevlere sahip bölgelerde görülen yerleşme tipidir. Nüfusun yoğun olduğu şehir yerleşme bölgeleri, gelişmiş ülkelerde oldukça fazladır.

Konut yapı özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, konut yapı özelliklerine göre oluşturulan beşerî bölgeleri kapsar. Ekvatoral bölge ahşap, çöller kerpiç, volkanik alanlar ise taş mesken bölgelerine örnek verilebilir.

• Ahşap konut bölgeleri: Amazon Havzası, Trabzon ve Rize’de yer alan nemli yağışlı bölgelerin kırsal alanlarında bu tür konutlara sıkça rastlanır.
• Taş konut bölgeleri: Akdeniz iklim kuşağında, dağlık alanlarda ve volkanik bölgelerde bulunan konut tipidir. Akdeniz Havzası ülkeleri ile ülkemizde Muğla, Ağrı ve Kars gibi iller bu konutların görüldüğü alanlara örnek verilebilir.
• Kerpiç konut bölgeleri: Kurak ve yarı kurak bölgelerde görülen konut tipidir. Bu konutlara, çöl alanları ile ülkemizin iç kesimlerinde özellikle Konya ve Şanlıurfa gibi illerimizde sıkça rastlanır.

Türkiye Mülki İdari Bölümleri Haritası
Türkiye Mülki İdari Bölümleri Haritası

Siyasi – Askeri özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, siyasi sınır ve örgütler ile askeri özelliklere göre oluşturulan bölgeleri kapsar. Coğrafi konumun ülkemize sağladığı avantajdan dolayı ülkemiz, birçok siyasi örgüte ya üyedir ya da üyelik
sürecindedir.

Avrupa Birliği Haritası
Avrupa Birliği Haritası

İdari özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, yönetim bölgeleri olarak da bilinir. Belirli siyasi ölçütlere göre oluşturulmuş yönetim alanlarını kapsar.

Planlama özelliklerine göre bölgeler

GAP Planlama Bölgesi’nde yer alan iller
GAP Planlama Bölgesi’nde yer alan iller

Bu bölgeler, belirli alanların coğrafi özellikleri göz önüne alınarak oluşturulan bölgeleri kapsar. Bu bölgelerin coğrafi özelliklerine göre planlama veya yatırımlar yapılır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölgesi ve Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP) Bölgesi ülkemizde planlama bölgelerine örnek verilebilir.

Kültür – Dini özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler; dil, din, ırk ve kültür özelliklerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar. İslam Kültür Bölgesi, Avrupa Kültür Bölgesi, Latin Amerika Kültür Bölgesi ve Türk Kültür Bölgesi gibi.

Konuyu daha iyi kavrayabilmek adına Bölge Kavramı ve Türleri makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz.