Bölge Kavramı ve Türleri

Bölge kavramı; Türk Dil Kurumunun tanımı ile “Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka” olarak bilinmektedir. Dünya farklı özelliklere sahip bir yapıdadır. Yeryüzünde doğal ve beşerî çeşitliliğin zenginliği farklı bölgelerin oluşmasını sağlamıştır. Örneğin bir dünya fi ziki haritası incelendiğinde farklı büyüklük ve özellikte okyanus, deniz ve karalar olduğu görülür. Bu farklı yapıları bir bütün olarak incelemek oldukça güçtür. Bu nedenle coğrafya sayesinde dünya anlamlı parçalara ayrılarak öğrenilir. Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı; kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir.

Bölgeler doğal, beşerî, ekonomik ve işlevsel özelliklerine göre dört grupta sınıflandırılabilir, bunlara bir başka deyişler Bölge Türleri diyebiliriz. Şimdi bölge türlerini yakından inceleyelim.

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler

• Yeryüzü şekillerine göre
• İklim tiplerine göre
• Bitki örtüsüne göre
• Su özelliklerine göre
• Toprak özelliklerine göre
• Doğal afet bölgeleri.

Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler

• Nüfus özelliklerine göre
• Yerleşme özelliklerine göre
• Konut yapı özelliklerine göre
• Siyasi-askerî özelliklerine göre
• İdari özelliklerine göre
• Planlama özelliklerine göre
• Kültür ve dinî özelliklerine göre.

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

• Tarım özelliklerine göre
• Sanayi özelliklerine göre
• Madenlere göre
• Turizm özelliklerine göre
• Serbest ticaret özelliklerine göre
• Ulaşım özelliklerine göre
• Karma bölgeler…

İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler

• Mülki idari özelliklerine göre
• Yerel yönetim özelliklerine göre
• Kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre

Bölge Kavramı ve türleri konusunda bölge türlerini tek tek el aldığımız diğer makaleleri aşağıda bulabilirsiniz:

» Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler

» Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler

» Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

» İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler