CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?

CBS; dünyaya ait mekânsal verileri (iklim, nüfus, yer şekilleri vs.) elde etmek, depolamak, kontrol etmek, işlemek, analiz etmek ve görüntülemek için kullanılan bir sistemdir. CBS’nin bileşenleri; temel olarak donanım (bilgisayar), yazılım (kullanılan CBS programları), coğrafi veriler, yöntemler ve kullanıcıdır. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin farklı özellikteki haritaları bu yöntemle oluşturulabilir (Görsel 1.31). CBS yeni bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde eğitim, sağlık, belediyecilik, ulaşım, turizm, savunma, sanayi, tarım, ormancılık ve afet yönetimi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. CBS’nin kullanımı her geçen gün artmaktadır.