Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler

Doğal özelliklerine göre bölgeler konusunu; yer şekillerine göre, iklim tiplerine göre, bitki örtüsüne göre, su özelliklerine göre, toprak özelliklerine göre bölgeler ve doğal afet bölgeleri olmak üzere altı başlık altında inceleyebiliriz.

Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler

Bu bölgeler, yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre belirlenmiş doğal bölgeleri kapsar. Örneğin İskandinavya, Himalayalar, Andlar, Kayalıklar ve Alpler dağlık bölgeler; Amazon, Ganj, Mississippi ve Kongo havzaları ile Doğu Avrupa, Orta Asya, Avustralya düz-ovalık bölgeler içinde yer alır.

Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler
Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler

İklim Tiplerine Göre Bölgeler

Bu bölgeler, benzer iklim özelliklerinin görüldüğü doğal bölgeleri kapsar.

İklim Tiplerine Göre Bölgeler
İklim Tiplerine Göre Bölgeler

Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler

Bu bölgeler, bitki örtüsüne bağlı olarak oluşturulan doğal bölgeleri kapsar. Flora bölgesi olarak da bilinir.

Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler
Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler

Su Özelliklerine Göre Bölgeler

Bu bölgeler, su kaynaklarının özelliklerine göre oluşturulmuş doğal bölgeleri kapsar. Okyanus, deniz, göl ve akarsuların her biri ayrı bir hidrografik bölgedir.

Su Özelliklerine Göre Bölgeler - Okyanuslar Haritası
Su Özelliklerine Göre Bölgeler – Okyanuslar Haritası

Toprak Özelliklerine Göre Bölgeler

Bu bölgeler, toprakların sınıfl andırılması ile oluşturulan doğal bölgeleri kapsar.

Toprak Özelliklerine Göre Bölgeler
Toprak Özelliklerine Göre Bölgeler

Doğal Afet Bölgeleri

Bu bölgeler, doğal afetler sonucunda oluşan bölgeleri kapsar. Deprem ve heyelan bölgeleri, doğal afet bölgelerine örnek verilebilir.

Doğal Afet Bölgeleri - Fiziki Harita
Türkiye Fiziki Haritası