Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

Ekonomik özelliklerine göre bölgeler konusunu; Tarım özelliklerine göre, Sanayi özelliklerine göre, Madenlere göre, Turizm özelliklerine göre, Serbest ticaret özelliklerine göre, Ulaşım özelliklerine göre ve Karma bölgeler olmak üzere yedi başlık altında inceleyebiliriz.

Tarım özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, tarımsal faaliyetlere göre belirlenen ekonomik özelliği olan bölgeleri kapsar.

Turunçgil tarım bölgeleri
Turunçgil tarım bölgeleri

Sanayi özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, sanayi faaliyetlerine bağlı olarak oluşturulan bölgeleri kapsar.

Türkiye’de şeker fabrikalarının dağılışı
Türkiye’de şeker fabrikalarının dağılışı

Madenlere göre bölgeler

Bu bölgeler, maden türlerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar.

Dünyada bor madeninin bulunduğu bölgeler
Dünyada bor madeninin bulunduğu bölgeler

Turizm özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, turizm faaliyetlerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar.

Türkiye'deki kış sporları turizm bölgelerinden bazıları
Türkiye’deki kış sporları turizm bölgelerinden bazıları

Serbest ticaret özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, dış ticaret için oluşturulan özel bölgeleri kapsar. Ülke genelinde uygulanan ekonomik düzenlemeler, bu bölgelerde kısmen ya da tamamen devre dışı bırakılır.

Ulaşım özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler; hava yolu, demir yolu, kara yolu ve deniz yolu özelliklerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar.

Karma bölgeler

Bu bölgeler, birden fazla işlevin ön plana çıktığı bölgeleri kapsar. Örneğin İstanbul; ticaret, eğitim, sağlık, turizm,kültür ve sanayi bölgelerinin tamamında yer alır.

Konuyu daha iyi kavrayabilmek adına Bölge Kavramı ve Türlerimakalemize göz atmanızı tavsiye ederiz.