Harita Çeşitleri Nelerdir?

Harita Çeşitleri

Ölçeklerine göre haritalar üç gruba ayrılır:

• Büyük ölçekli haritalar, ölçeği 1/1 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır.

• Orta ölçekli haritalar, ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

• Küçük ölçekli haritalar, ölçeği 1/500.000’den daha küçük olan ve ayrıntının en az olduğu haritalardır. Atlas haritaları, ülke, kıta ve dünya haritaları bu haritalara örnek gösterilebilir.

Plan ve topoğrafya haritaları büyük ölçekli haritalardır. Plan, ölçeği 1/1 ile 1/20.000 arasında olan ve yeryüzünü en ayrıntılı gösteren en büyük ölçekli haritadır. Topoğrafya haritaları ise ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Bu haritalarda yeryüzü şekilleri üzerinde yer alan doğal ve beşerî unsurlar birlikte gösterilir.

Haritalar konularına göre genel ve özel haritalar olmak üzere iki gruba ayrılır:

• Genel haritalar, toplumun her kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır. Herhangi bir konu hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanır. Topoğrafya haritaları, turistik haritalar, şehir haritaları, fiziki, siyasi, beşerî ve idari haritalar genel haritaların bazılarıdır.

• Özel haritalar, belirli bir konuda o konunun uzmanı tarafından hazırlanan haritalardır. Bitki, toprak, nüfus, ekonomi, jeoloji, klimatoloji haritaları özel haritaların bazılarıdır.

Fiziki Harita: Yeryüzü şekillerinin yükselti değerlerinin renklendirme yöntemiyle gösterildiği haritadır.
Siyasi (İdari) Harita: Ülkelerin siyasi sınırlarını gösteren haritadır.

Bütün haritalardan faydalanarak yön bulma, konum belirleme, uzunluk ve alan hesaplamaları yapılabilir. Yükselti ve eğim hesaplama ise sadece fiziki haritalarda ve topoğrafya haritalarında yapılır.