Dünya’nın Güneş Sistemindeki Yeri

Gök varlıklarının bütününü (yıldız, gezegen, asteroit, meteor vb.) içinde bulunduran sonsuz boşluğa uzay denir.

Dünya, uzay boşluğu ve diğer gök cisimleri ile birlikte evrende (kainat) yer alır. Evren, boyutları bilinemeyen ve hesaplanamayan bir boşluktur. Evrende sayısı bilinmeyen galaksi (gök ada) sistemleri bulunur.

Galaksilerin içinde çok sayıda yıldız sistemleri bulunur. Dünya Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Güneş sistemini oluşturan gezegenler (Görsel 1.45.), yapıları bakımından karasal ve gaz yapılı gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Güneş Sistemi
Güneş Sistemi

Dünya, karasal yapılı gezegenler içerisinde yer alır ve yaklaşık 150 milyon km mesafe ile Güneş’e en yakın üçüncü gezegendir. Güneş sistemi içerisinde ise büyüklük bakımından beşinci gezegendir (Tablo 1.5).

Gezegenler

Tan (şafak) vakti: Güneş doğmadan az önce beliren alaca karanlık aşamasıdır.

Gurup vakti: Güneş’in ufkun altına inmesi sonucu oluşan alaca karanlık aşamasıdır.

Alaca karanlık vakti: Güneş doğmadan önceki veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık, akşam karanlığı aşamalarıdır. Alaca karanlık süresi çizgisel hıza bağlıdır. Ekvator’da çizgisel hız fazla olduğu için alaca karanlık süresi kısa iken kutuplara yaklaştıkça çizgisel hız azaldığı için bu süre uzar.