Profil Nasıl Çıkarılır?

Yandan görünüşe profil denir. Profil çıkarmanın amacı, yeryüzü şekillerinin yandan nasıl göründüğünü öğrenmektir.

En iyi ve en doğru profil eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalardan çıkarılır. Profil çıkarılırken sırasıyla şu işlemler yapılır (Görsel 1.42.):

• Profil çıkarılacak alan iki nokta ile belirlenir ve iki nokta arasına bir doğru çizilir.

• Doğru ile eş yükselti eğrilerinin temas ettiği yerler işaretlenir.

• Başka bir kâğıda eş yükselti eğrisindeki yükselti basamakları ve birbirine paralel çizgiler çizilir. Daha sonra hazırlanan kâğıt, profili çıkarılacak doğrunun altına konur.

• İşaretlenen noktaların yükselti değerleri hazırlanan kağıttaki yerlerine indirilir.

• Daha sonra işaretlenen noktalar birleştirilerek profil tamamlanmış olur.

Profil Çıkarma Aşamaları
Profil Çıkarma Aşamaları