Uzaktan Algılama Nedir?

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle (özellikle yapay uydular) yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde yerküre ile uğraşan tüm bilim dalları uzaktan algılamayı kullanmaktadır.

GÖKTÜRK-2, TÜBİTAK ve Türk Havacılık-Uzay Sanayii AŞ (TAI) iş birliği ile geliştirilen keşif uydumuzdur (Görsel 1.32.). 18 Aralık 2012 tarihinde Çin’den uzaya fırlatılmıştır. Uydunun görev bilgisayarı ve yazılımı tamamen Türk mühendislerce üretilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yüksek çözünürlüklü görüntü (Görsel 1.33.) alınması için üretilen ilk uydudur.

Göktürk Uydusunda Alınan Görüntü
Göktürk Uydusunda Alınan Görüntü

Uzaktan algılama teknikleriyle elde edilen mekânsal veriler haritalara aktarılırken noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç çeşit yöntem kullanılır (Harita 1.16.). Haritalar oluşturulurken;

• Evler, elektrik direkleri, volkanik dağlar ve otobüs durakları gibi veriler noktasal,
• Akarsular, fay hatları, sıradağlar ve yollar gibi veriler çizgisel,
• Ormanlar, göller, millî parklar ve denizler gibi veriler alansal yöntemle gösterilir.

Harita
Harita