Kayaç Döngüsü Nedir?

Gezegenimizde su, karbon, oksijen, azot gibi maddeler belli süreçlerden geçerek bir döngü içerisinde yenilenir. Doğada yenilenen maddelerden biri de kayaçlardır. Magmanın katılaşmasıyla oluşan püskürük kayaçlar, dış kuvvetler tarafından aşındırılır. Aşınan kayaç parçaları, çukur alanlarda çökelerek tortul kayaçları oluşturur. Püskürük veya tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle değişmesi sonucunda başkalaşım kayaçlar oluşur. Levha hareketleri nedeniyle dalma-batma bölgelerinde yer kabuğunu oluşturan kayaçlar magmaya dönerek eriyik hâle geçer.

Yeryüzündeki kayaçlar, bir döngü hâlindedir (Şekil 1.2). Başkalaşım ve tortul kayaçlar, zamanla ufalanarak küçük parçacıklara dönüşür. Bu parçacıkların zamanla birleşmesiyle tortul kayaçlar meydana gelir. Tortul ve püskürük kayaçlar, sıcaklık ve basıncın etkisiyle özelliğini yitirip başkalaşım kayaçlara dönüşebilmektedir. Başkalaşım ve tortul kayaçlar ise bazı yerlerde magmaya inerek burada erimekte, tekrar yeryüzüne çıkarak püskürük kayaçlara dönüşebilmektedir.

Kayaç Döngüsü
Kayaç Döngüsü