Bitki Formasyonları Nelerdir?

Bitkiler, insanlar için oksijen üretip havayı temizleme gibi hayati fonksiyonlarının yanında ilaç, kağıt, dokuma, ahşap sanayinin de ham maddesini oluşturmaktadır. Yakın çevremizde farklı bitki türleri ile karşılaşmaktayız. Bu bitkiler bazen bir ot bazen bir çalı bazen de bir ağaç olarak karşımıza çıkar. Bitkiler, tür ve topluluklarının temel özellikleri dikkate alındığında ağaç, çalı ve ot formasyonu olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Aşağıda bitki formasyonları ve bu formasyonlarda yer alan bitki toplulukları örneklendirilerek gösterilmiştir.