Dünya Nüfusu

Geçmiş çağlardan günümüze dünya nüfusu genel olarak artma eğilimi göstermiştir. İnsanlık tarihinde üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.

• Bu sıçramalardan birincisi yaklaşık 1 milyon yıl önce insanların alet yapımını keşfetmesiyle yaşanmıştır. Bu dönemde, yetersiz beslenme azalmış ve vahşi hayvanlara karşı mücadelede önemli ilerlemeler olmuştur.

• Dünya nüfusundaki ikinci sıçrama yaklaşık 10.000 yıl önce yaşanmıştır. Neolitik adı verilen bu dönmede insanlar tarımsal faaliyetleri öğrenerek yerleşik hayata geçmiştir. Bu dönemde dünya nüfusu yaklaşık 150-300 milyona yükselmiştir.

• Dünya nüfusundaki üçüncü sıçrama Sanayi devrimi ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde Avrupa’da yaşam düzeyi yükseldi. Tıp alanında önemli ilerlemeler oldu. Beslenme ve sağlık koşulları düzeldi. Bütün bu gelişmeler sonucunda ortalama yaşam süresi artmış, ölüm oranları düşmüştür. (Ölüm oranlarındaki düşüşe karşın doğum oranlarının aynı kalması sonucunda dünya nüfusu 1800’lerin ortasında 1 milyara ulaştı.)

Özellikle 1750-1850 yılları arsında gerçekleşen Sanayi Devrimi, nüfus artışı kadar nüfusun dağılışını ve demografik özelliklerini de değiştirdi. Sanayi Devrimi’yle birlikte en önemli nüfus artışı ve değişimi Avrupa Kıtası’nda yaşanmıştır.

dünyanın nüfus artışı
dünyanın nüfus artışı

1950-2000 yılları arasında dünyada önemli nüfus artışı meydana gelmiş, âdeta nüfus patlaması yaşanmıştır. Fakat dünya nüfusu artmasına rağmen artış hızı, 1970 yılından günümüze kadar giderek azalmaya başlanmıştır. Hızlı nüfus artışı, genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı oldukça düşüktür. Bunun en önemli nedeni ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, şehirleşme oranlarının yüksek olması, nüfus planlamasının yapılması ve kadınların çalışma hayatına girmesidir.

Sanayi Devrimi’nden bu güne dünya nüfusu yaklaşık 800 milyondan 7,5 milyara çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Vakfı (UNEPA)’na göre 2050’de dünya nüfusunun 8.9 milyara ulaşması tahmin edilmektedir.