Kıta Nüfusları Neden Farklıdır?

Dünyada kıta nüfusları birbirinden farklıdır. Kıtaların doğal ortam şartları ile keşif ve yerleşme tarihlerindeki farklılık yanında ekonomik gelişmişlik düzeyleri de nüfuslarının farklı olmasında rol oynamıştır.

1750-1950 yılları arasında en fazla nüfus artışı, Asya ve Avrupa kıtasındadır. Bu dönemde Asya kıtasındaki hızlı nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranıdır. Avrupa kıtasındaki nüfus artışı salgın hastalıkların önlenmesi, Sanayi Devrimi’nden sonra insanların yaşam düzeylerinin yükselmesi ve ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda gerçekleşir. Avrupa nüfus artışında, Sanayi Devrimi sonrasındaki süreçte diğer kıtalardan göç alınması da etkilidir.

Dünya nüfusu, son elli yılda gerek sayı gerekse alansal dağılış bakımından çok önemli değişimler göstermiştir. Bu dönemde en fazla nüfus Asya ve Avrupa kıtasında toplanmıştır. 1950-2016 yılları arasında tüm kıtalardaki hızlı nüfus artışının temel nedeni, insanların yaşam düzeylerinin yükselmesidir. Dünya nüfusunun 4’te 3’ünü barındıran gelişmekte olan ülkelerin; gelişmiş ülkelerin sağlık, bilim ve teknoloji olanaklarından yararlanmaya başlamasıyla dünya nüfusu katlanarak artmıştır. Bebek ölüm oranlarının azalması ve geçmişe oranla ortalama yaşam süresindeki uzama, öncelikle Asya ve Afrika’da nüfusu arttırmıştır. Asya nüfusu son 50 yıl içinde iki katına çıkmıştır. Asya kıtası 4,3 milyar ile dünya nüfusunun % 60 kadarına sahiptir.

Günümüzde Asya ve Afrika kıtasında hızlı bir nüfus artışı yaşanırken Avrupa’daki nüfus, azalma eğilimine girmiştir. Bunun nedeni doğum oranlarındaki azalmadır. Çoğu Avrupa ülkesinde nüfus artış hızı sıfıra yakındır. Bazı ülkelerde ise nüfus azalmaktadır.

1950 yılı sonrasındaki dönemde Afrika kıtasında da hızlı bir nüfus artışı gerçekleşti. Bu kıtadaki nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranlarıdır. Doğurganlığın yüksek olması nedeniyle Afrika’nın nüfusu, 2000 yılında Avrupa nüfusunu geçmiştir.

Amerika ve Avustralya kıtasındaki nüfus artışında, daha çok diğer kıtalardan alınan göçler etkili olmuştur.