Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı

Ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerde çalışan insanların sayısı ülkeden ülkeye ve zamana göre değişir. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılım oranları, bir ülkenin kalkınma düzeyini gösterir. Örneğin ABD, İngiltere, Norveç, Japonya ve İtalya gibi ülkelerle; Mali, Nijerya, Somali, Bangladeş gibi ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı birbirinden farklıdır. Aşağıdaki tabloda gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerdeki çalışan nüfusunun ekonomik faaliyetlerinin oransal dağılışı verilmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkelerin kalkınma düzeyleri ile ilgili çıkarımlar yapılabilir.

Gelişmiş ülkelerde:

• Çalışan nüfusun büyük bölümü üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışır.
• Sosyal hizmetleri gelişmiştir.
• Kişi başına düşen millî gelir fazladır.
• Ham madde ithal edip sanayi ürünleri ihraç ederler.
• Ortalama yaşam süresi uzundur.
• Şehirleşme oranı yüksektir.
• Nüfus artış hızı düşüktür.
• Bebek ölümleri azdır.
• Kalkınma hızları yüksektir.

Gelişmemiş ülkelerde:

• Çalışan nüfusun büyük bölümü birincil ekonomik faaliyetlerde çalışır.
• Sosyal hizmetler gelişmemiştir.
• Kişi başına düşen millî gelir düşüktür.
• Ham madde ihraç edip sanayi ürünleri ithal ederler.
• Ortalama yaşam süresi kısadır.
• Şehirleşme oranı düşüktür.
• Nüfus artış hızı yüksektir.
• Bebek ölümleri fazladır.
• Kalkınma hızı düşüktür.