Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler

Pek çok doğal afet, ekonomik ve sosyal sorunların yanı sıra göçlere de neden olmaktadır. Özellikle depremler, sel olayları, volkanik püskürmeler, çölleşme ve kuraklık göçe neden olan doğa olaylarıdır.

• IV ve V. yüzyılda Hun ve Moğolların Orta Asya’dan göç etme nedeni, bu bölgede yaşanan kuraklıktır.

• ABD’de 18 Nisan 1906’da Kaliforniya’da meydana gelen deprem sonucunda bir göç dalgası yaşanmıştır.

• Kırgızistan’da 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270.000 insan göç etmek zorunda kalmıştır.

• 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra bölgede yaşayanların bir kısmı başka illere, bir kısmı da bölgenin kırsal alanlarına göç etmiştir. Kırsal bölgelerin depremlere daha dayanıklı zemin koşullarına sahip olması, göç üzerinde etkili olmuştur.

• 2016 yılında sel, tayfun, deprem gibi doğal afetler nedeniyle yaklaşık 24 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştır.

• 26 Mayıs 2017 tarihinde Siri Lanka’da meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 177 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 80 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.