Göçler, Yerleşim Alanlarını Nasıl Etkiler?

Yerleşmeye uygun olmayan alanlara konutlar yapılmış, yağmur sonrası oluşan sellerde maddi zarar meydana gelmiştir.

Hızla artan nüfusla birlikte trafik sorunları ortaya çıkmıştır.

Kentleri çepeçevre kuşatan gecekondu semtleri hızla büyümüş ve bazıları modern semtler arasında sıkışmış kalmıştır.

Göç alan yerleşim alanlarında iş imkânları artmış ve çeşitlenmiştir.

Hızlı göç, ormanlık alanların tahrip edilmesine ve buralarda yapılaşmaya yol açmıştır.

Fabrikalar, göçten önce yerleşim alanları dışındayken göçle birlikte yerleşim alanları içinde kalmıştır.

Kırdan kente göçün artmasıyla kırsal alanlarda yaşayan insan sayısı azalmakta, bazı köyler tamamen boşalmaktadır.

Göçler, göç edilen yerlerde kültürel çeşitliliğe de neden olmaktadır.

Kırdan kente göçle birlikte tarım arazileri boş kalmakta, gıda üretimi azalmaktadır.