İnsanlar Neden Göç Ederler? Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

Göç, insanların yaşadıkları yerleri daimi veya geçici olarak terk edip başka yerlere yerleşmeleridir. İnsanların göç etmesine neden olan koşullara itici faktörler, gidecekleri yeri seçmelerinde etkili olan faktörlere ise çekici faktörler denir.

Göçlerin Nedenleri

Ekonomik Nedenler

• İş imkânları
• Doğal kaynakların varlığı
• Ticaret
• Turizm

• İşsizlik
• Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi
• Tarımda makineleşme

Doğal Nedenler

• Yer şekillerinin sade olması
• Toprak verimliliği
• İklimin elverişli olması
• Su kaynakları

• Depremler
• Kuraklık
• Sel ve taşkınlar
• Erozyon
• Heyelan
• Volkanik faaliyetler

Sosyal Nedenler

• Eğitim
• Sağlık
• Kültürel Faaliyetler
• Ulaşım

• Etnik ve dinî baskı
• Kan davaları

Siyasi Nedenler

• Barış ve güven ortamı

• Savaşlar
• Nüfus değiş tokuşu
• İhtilaller
• Sınır değişikliği

Göçler; yapıldığı yere, yapıldığı süreye ve istek durumuna göre kendi içinde gruplara ayrılır.