Nüfus Mübadelesi Nedir?

Lozan Barış Antlaşması’yla Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi ve sözleşme protokolü imzalanmıştır. Buna göre Yunanistan’daki Türkler ile ülkemizdeki Rumlar yer değiştirmiştir. Bu tip göçler, Romanya ile Bulgaristan arasında da olmuştur.

30 Ocak 1923’te Türkiye ve Yunanistan’ın Lozan’da imzaladığı “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’ne İlişkin Sözleşme ve Protokolü”nün birinci maddesi şöyledir:

“Türk topraklarında yerleşmiş bulunan Rum Ortodoks dininden Türk uyruklularla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyrukluların, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk hükûmetinin izni olmadıkça Türkiye’ye; Yunan hükûmetinin izni olmadıkça Yunanistan’a dönüp orada yerleşemeyecektir.”

Bu protokol; İstanbul’da oturan Rumları ve Batı Trakya’da oturan Türkleri kapsamayacaktır. Bu mübadele antlaşması sonucunda birçok kişi göç etmek zorunda kalmıştır.