Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Türkiye, bitki tür ve çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye’nin yaklaşık 15 katı büyüklüğünde olan Avrupa kıtasında, yaklaşık 12.000 bitki türü yer alırken Türkiye’de 12.000 daha fazla bitki türü bulunmaktadır. Bu sayı komşularımızdan olan Yunanistan’da 5.000, İran’da 8.000 civarındadır. Ülkemiz endemik (doğal olarak dünyanın başka yerinde yayılış göstermeyen) türler bakımından da oldukça zengindir. Türkiye, bu özelliği ile ekvatoral bölgedeki ülkelerden sonra dünyada en fazla bitki türüne sahip olan ülkedir. Ülkemizde bitki türlerinin bu kadar çeşitli olmasında; iklim, yükselti, yer şekilleri ve bakı faktörleri etkili olmuştur.