Yeni Dünya’ya Göçler

15. yüzyılın sonuna doğru Kristof Kolomb, Macellan ve Vasco da Gama’nın (Vasku da Gama) yaptığı seyahatlerle artık dünyada bilinmeyen yer kalmadı. Özellikle Amerika kıtasının keşfedilmesi ile bu kıtaya Avrupa’dan göçler başladı. 60 milyon insanın yer değiştirdiği bu göçler 20. yüzyıla kadar sürdü. Yeni keşfedilen topraklardaki kaynakların işlenmesi ve bu kaynakların ticari potansiyeli, bölgede Avrupalı ticaret kolonilerinin kurulmasına sebep oldu. Özellikle İngilizler ve Fransızlar Kuzey Amerika’da, İspanyollar da Güney Amerika’da ticari koloniler kurdular. Bütün bu göç hareketleri sonucunda Amerika kıtasında yeni devletlerin kurulması, bütün Avrupa ve dünya tarihini değiştirecek önemli gelişmelerin başlamasına neden olmuştur.

Yeni Dünya olarak adlandırılan Amerika’ya yapılan bu göç hareketi, özellikle 19. yüzyılın ilk yarısında büyük bir hız kazandı. Avrupalı göçmenlerin çoğu siyasal baskılardan kaçmak, dinî inançlarını özgürce yerine getirebilmek, maceraya atılmak ya da ülkelerinde kendilerine tanınmayan fırsatlardan yararlanabilmek için vatanlarından ayrıldılar. Sanayi Devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkânları, bu göç hareketinin hızlanmasında en önemli etken oldu.