Türkiye’nin Gölleri

Ülkemizde, dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl, 555 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş (Manyas) gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi.

Yapay Göller

Keban Barajı, Adıgüzel Barajı, Hirfanlı Barajı, Deriner Barajı, Atatürk Barajı

Doğal Göller

Tektonik Göller

• Tuz Gölü
• Sapanca Gölü
• İznik Gölü
• Manyas Gölü
• Burdur Gölü
• Eber Gölü
• Akşehir Gölü
• Hazar Gölü

Kastik Göller

• Salda Gölü
• Karagöl Gölü
• Kızören Gölü
• Timraş Gölü
• Akgöl

Buzul Göller

• Aynalı Göl
• Kilimli Gölü
• Karagöl

Volkanik Göller

• Nemrut Gölü
• Acıgöl
• Meke Tuzlası
• Gölcük

Karma Oluşumlu Göller

• Van Gölü
• Eğirdir Gölü
• Kovada Gölü
• Beyşehir Gölü

Heyelan Set Gölleri

• Tortum Gölü
• Sera Gölü
• Abant Gölü
• Yedigöller
• Uzungöl Göl
• Borabay Gölü

Kıyı Set Gölleri

• Büyükçekmece Gölü
• Küçükçekmece Gölü
• Terkos (Durusu) Gölü
• Akyatan Gölü

Volkanik Set Gölleri

• Erçek Gölü
• Nazik Gölü
• Haçlı Gölü
• Çıldır Gölü
• Balık Gölü

Alüvyal Set Gölleri

• Mogan Gölü
• Eymir Gölü
• Bafa (Çamiçi) Gölü
• Köyceğiz Gölü
• Marmara Gölü