Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Nüfus sayımlarından elde edilen bilgilerden biri de nüfusun cinsiyete göre dağılımıdır. Nüfusun cinsiyet durumu, bir ülkedeki kadın ve erkek nüfus oranını ifade eder. Nüfusun cinsiyet özelliği, sosyal ve ekonomik durum ile göç açısından önemli göstergelerden biridir.

Siyasi ve ekonomik nedenlerle kadın erkek nüfusundaki oransal denge bozulabilir. Örneğin I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda, Türkiye önemli miktarda erkek nüfus kaybına uğramıştır. Bu durum ayrıca evlenme çağındaki erkeklerin savaşa katılması nedeniyle doğum oranının düşmesine de yol açmıştır.

Bir şehirde kadın ve erkek nüfus arasındaki farkı; şehrin sanayileşme durumu, göç alıp vermesi ve şehirde askerî birlik bulunup bulunması gibi faktörler etkiler. Genellikle göç veren yerlerde kadın nüfus oranı, göç alan yerlerde ise erkek nüfus oranı daha fazladır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha fazla olan kadın nüfus oranı, 1940-1950 yılları artasında erkek nüfus oranı ile eşitlenmiştir. İzleyen sayım yıllarında erkek nüfus kadın nüfusu geçmiştir (Grafik 8.3). 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre nüfusumuzun %50,2’si erkek, %49,8’i ise kadındır.