Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyinde nüfus miktarından daha çok nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı etkilidir. Ülke içinde ekonomiye katkı sağlayan çalışma çağındaki nüfustur. İş, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçların belirlenmesinde ve geleceğe yönelik planlamanın yapılabilmesinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı belirleyici olur.

Nüfusun yaş guruplarına göre dağılımını incelemenin en kolay yolu nüfus piramitlerinden yararlanmaktır. Türkiye’nin 2016 nüfus piramidi incelendiğinde, nüfusumuzun en önemli özelliği genç ve dinamik bir yapı göstermesidir (Grafik 8.1).

Türkiye Nüfus Piramidi
Türkiye Nüfus Piramidi

Toplam nüfus içinde 0-25 yaş arası nüfus, toplam nüfusun %40’ını oluşturur. Ayrıca ülkemiz, nüfusunun %68’ini oluşturan 15-64 yaş grubundaki aktif nüfusu ile önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir.

Ortanca yaş, nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür. Doğum oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması ortanca yaşı yükseltir.

Ülkemizde 2000 yılında 24,8 olan ortanca yaş, 2016 yılına kadar artış göstererek 31,4 oldu (Grafik 8.2). Buna göre Türkiye nüfusunun yarısının yaşı 31,4 yaşın altındadır. Ortanca yaşın 50 yaşına yakın olması toplumun yaşlı olduğunun göstergesidir. Japonya’da ortanca yaş 47, Almanya’da 46’dır. Türkiye genç nüfus oranı yüksek bir ülkedir.

Türkyie Ortanca Yaş Grafiği
Türkyie Ortanca Yaş Grafiği