Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

Türkiye genç nüfus oranı fazla olan, nüfusu artan ancak son yıllarda nüfus artış hızı düşen bir ülkedir. Kentleşme oranının yüksek olması da ülkemizin nüfus özellikleri arasındadır. Kentleşme oranının yükselmesinde kırdan kente iç göç yaşanması etkili olmuştur. Ülkemizde eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.

Türkiye’de km² ye 104 kişi düşmektedir. Ancak nüfus ülkemizde düzenli bir dağılış göstermez. Nüfus dağılışını etkileyen başlıca doğal faktörler; yer şekilleri, iklim ve su kaynaklarıdır. Türkiye’de dağlık alanlar ile iklimin kurak ve su kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde nüfus azdır. Tarım alanlarının verimli olduğu yerler ile ulaşımın ve ekonominin geliştiği şehirlerin nüfusu fazladır.

Genel olarak kıyılardan iç kesimlere doğru nüfus azalır. Liman fonksiyonuna sahip şehirlerde nüfus fazladır.

İstanbul yaklaşık 15 milyon nüfusu ile Türkiye’de nüfusu en fazla olan ildir. İstanbul km² ye düşen 2.849 kişi ile nüfus yoğunluğu en fazla şehirdir.

Geçmişten günümüze nüfustaki değişim ile bugüne ait nüfus özelliklerinin bilinmesi, gelecekteki nüfus durumu ile ilgili tahminler yapmayı olanaklı hâle getirir. 2016’da 79,8 milyon olan nüfusumuzun, Türkiye İstatistik Kurumunun tahminlerine göre, 2023 yılında 84 milyona, 2050 yılında ise 93 milyona ulaşması beklenmektedir. Nüfusun 2050 yılından sonra düşmeye başlayacağı ve 2075 yılında 89 milyon olacağı öngörülmektedir.

Tunceli 82 bin kişi ile nüfusu en az olan ildir. Ayrıca km² ye düşen 11 kişi ile nüfus yoğunluğu en az olan ilimizdir. Yer şekillerinin dağlık olması, kışların soğuk ve sert geçmesi ile ekonomik faaliyetlerdeki sınırlılık nüfusun seyrek olmasında etkili olmuştur.

TÜRKIYE’NİN 2016 NÜFUS BİLGİLERİ

Nüfusu: 79.814.871
Yüzölçümü: 780.043 km2
Nüfus yoğunluğu: 104
Nüfus artış hızı: %0 13,5
Doğurganlık (kadın başına doğum): 2,14
Ortanca yaş: 31,4
Ortalama ömür: 78
(erkek 75, kadın 80)
Okur-yazar oranı: %96,2

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIŞI

KADIN ERKEK NÜFUS ORANI

ÇALIŞAN NÜFUSUNUN IŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIMI