Türkiye’de Nüfusun Eğitim Durumu

Ülkelerin sosyo-ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi üzerinde eğitimin özel bir önemi vardır. Başta okuma yazma oranları olmak üzere, ilkokuldan en üst eğitim kademelerine kadar alınan eğitim, nüfusun eğitim durumu içinde değerlendirilir. Türkiye’de 1935 yılında 6 yaş ve üstü nüfus dikkate alındığında nüfusumuzun %19’u okur yazarken 2016’da bu oran %96,2’ye yükselmiştir (Grafik 8.4). Ülkemiz insanının eğitime verdiği önem, okullaşma oranlarındaki artış, okuma-yazma kampanyaları ve zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılması okur-yazar oranını ve eğitim seviyesini yükseltmiştir.

Okuma-yazma oranı cinsiyete göre farklılık gösterir. Erkeklerin %1,3’ü okuma yazma bilmiyorken, kadınlarda bu oran %6,3’tür.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana her eğitim kademesindeki okul türü ülke genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde 17,5 milyon öğrenci okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde eğitim-öğretim görmektedir.

Ülkemizde 1950 yılına kadar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olmak üzere üç üniversite vardı. Günümüzde 118 devlet ve 65 vakıf olmak üzere toplam 183 üniversite bulunmaktadır. Üniversitelerimizde 6,7 milyon öğrenci eğitim görmektedir.