Türkiye’de Yerleşmeler

Türkiye, dünyanın en eski yerleşim alanlarından biridir. Anadolu’nun coğrafi konumu, iklimi, su kaynakları, verimli tarım alanları, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri tarih öncesi devirlerden günümüze çeşitli kültür ve medeniyetlerin kurulmasını sağlamıştır. Zaman içinde artan nüfus ve gelişmelere bağlı olarak yerleşme birimleri büyümüş, gelişmiş ve hızla yayılmıştır. Bu yerleşmelerin görünümü, fonksiyonları, genişlikleri ve nüfusları birbirinden farklıdır. Bu farklı özelliklerden yola çıkarak ülkemizdeki yerleşmeleri kır ve kent yerleşmeleri olarak iki grup altında toplayabiliriz. Kent ve kır yerleşmelerini birbirinden ayırmak için çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütler; nüfus miktarı, yapılan ekonomik faaliyetin türü, iş bölümünün belirginleşip belirginleşmemesi, altyapı ve peyzaj özellikleri, sosyokültürel yapıların ve faaliyetlerin yaygınlığı vb. özelliklerdir.