Türkiye’de Dış Göçler

Türkiye’den başka ülkelere, başka ülkelerden Türkiye’ye yapılan göçlerdir.

Cumhuriyet sonrasında Lozan Antlaşması gereğince nüfus mübadelesi ile ülkemizdeki Rumların bir bölümü Yunanistan’a göç etmiştir.

Ülkemizden dışarıya yapılan göçler daha çok işçi göçleridir. 1960 sonrasında başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, iş imkanlarının olduğu ülkelere göç edilmiştir (Fotoğraf 8.9). Günümüzde ülkemizden yurt dışına beyin göçü de olmaktadır. Beyin göçü; iyi eğitim görmüş, nitelikli ve alanında yetişmiş bireylerin başka ülkeye göç edip yerleşmesidir. Ayrıca eğitim görmek için yabancı ülkelere öğrenci göçü de olmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sayısı yaklaşık 5 milyondur.

Yabancı ülkelerden ülkemize yapılan göçler, uluslararası antlaşmalar ve yaşadıkları ülke yönetimlerinin uyguladıkları siyasi ve kültürel baskı nedeniyle zorunlu olarak ana yurda gelen çoğunlukla Türk ve Müslüman nüfusun göçüdür.

Lozan Antlaşması sonucunda, nüfus mübadelesiyle Yunanistan’dan yaklaşık 400 bin Türk Anadolu’ya gelerek yerleşmiştir. 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali nedeniyle 5 bin Afgan ile İran’daki rejim değişikliği sonrasında yaklaşık 1 milyon İranlı ülkemize sığınmıştır.

1989 yılında Bulgaristan hükûmetinin uyguladığı asimilasyon politikaları sonucunda Bulgaristan’dan Türkiye’ye 345 bin kadar Türk nüfus göç etmiştir.

1990’da Kuzey Irak’tan yaklaşık 500 bin kişi baskılardan kaçarak Türkiye’ye sığınmıştır.

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş ve siyasi karışıklık nedeniyle, Türkiye’ye gelen 3 milyondan fazla Suriye vatandaşına geçici koruma sağlanmıştır.

Türkiye tarih boyunca yardıma ihtiyacı olanlara karşı kayıtsız kalmamış ve gereken insani yardım yapılmıştır.