Türkiye’de Göçler

Bireylerin veya toplulukların doğal, siyasi, sosyal veya ekonomik nedenlerle yer değiştirmesi göç olarak adlandırılır. Ülkemizde deprem, sel, heyelan, erozyon gibi doğal nedenlerle insanlar yaşadıkları yerleri değiştirmiştir. Yurt dışında yaşayan Türk nüfusun baskı görmesi gibi siyasi nedenlerle ve nüfus mübadelesiyle yurt dışından ülkemize göç yaşanmıştır. Göç yaşanmasında geçim sıkıntısı ve işsizlik gibi ekonomik nedenler başta gelir. Eğitim ve sağlık gibi sosyal imkânlardan daha fazla yararlanmak için de göç yaşanır. İnsanların göç etmesine neden olan faktörler itici, gidilen yerin seçiminde belirleyici olan nedenler ise çekici faktörler olarak adlandırılır. Aşağıdaki tablo üzerinde itici ve çekici faktörlere örnek veriniz.

Ülke içinde meydana gelen göç iç göç, ülkeler arasında yapılan göç ise dış göç olarak adlandırılır.