Türkiye’de İç Göçler

Türkiye’de iç göç, daha çok kırsal yerleşmelerden kentlere doğru olur. Kırsal yerleşmelerde hızlı nüfus artışı ve iş imkânlarının kısıtlı olması, nüfusun sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği kentlere göç etmesine neden olmuştur. Ülkemizde iç göç yaşanmasında işsizlik dışında; tarımda makine kullanımının yaygınlaşması, tarım alanlarının miras yolu ile bölünmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden daha çok yararlanma isteği ve arazi kamulaştırmaları da (yapılacak barajın havzasındaki yerleşmelerin tahliyesi gibi) etkili olmuştur.

Göç sonrasında gidilen yere yerleşilmesine sürekli göç denir. Sürekli göçler Türkiye’de kentsel nüfus oranının artmasında etkili olmuştur. Genel olarak ülkemizde batıdan doğuya doğru göç yaşanmaktadır (Harita 8.2).

Ülkemizde yaz aylarında tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde çalışmak için mevsimlik (geçici) göçler olmaktadır. İş imkânlarının yeterli olmadığı yerleşmelerden insan gücüne ihtiyaç duyulan, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı alanlara göç yaşanmaktadır. Tarım sezonu olan yaz aylarında Adana, Şanlıurfa ve Aydın gibi illerdeki pamuk tarlalarında çalışmaya giden işçiler ile Ordu ve Giresun’a fındık toplamaya giden işçiler mevsimlik göçe örnektir.

Turizm merkezlerinde, yaz aylarında iş imkânlarından yararlanmak için yapılan göçler ile büyük şehirlerde inşaat işlerinde çalışmak amacıyla yapılan göçler de geçici göç olarak değerlendirilir. Bu tür göçlerde bir süre gidilen yerde çalışıldıktan sonra asıl ikamet edilen yere tekrar dönülmektedir.

Mevsimlik göçlerin bir diğer türü de yaylacılık faaliyetleridir. Hayvancılıktan geçimini sağlayan insanlar yaz aylarında dağlık alanlardaki ot potansiyelini değerlendirmek için geçici yerleşmeler olan yaylalara çıkarlar. Yaylalarda yazların serin geçmesi ve su kaynaklarının varlığı yaylaları çekici hâle getirir. Mevsimlik göç alan yerlerin nüfusları yıl içinde farklılık gösterir.

Rize’de yayla yerleşmelerinden görünüm. Yaz aylarında, yüksek alanlardaki ot potansiyelinin hayvancılık faaliyetleri için değerlendirildiği yayla yerleşmelerine geçici göç yaşanır.