Türkiye’de Nüfus Artışı ve Nüfus Artışının Nedenleri

Türkiye’de nüfus artışını etkileyen temel faktör doğal nüfus artışıdır. Doğumlarla ölümler arasındaki farka doğal nüfus artışı adı verilir. Türkiye’nin doğal nüfus artışı incelendiğinde özellikle 1950’lerden itibaren ölüm oranlarında, 1960’lardan itibaren ise doğum oranlarında düşüş görülmektedir. Tüm sayım yıllarında doğum oranları ölüm oranlarından fazla olmuştur (Grafik 8.7).

Ölüm oranlarındaki hızlı azalma ve ortalama ömrün uzaması hızlı nüfus artışına yol açmıştır. 1990 yılından sonra doğum oranlarındaki düşüş, nüfus artış hızının yavaşlamasına neden olmuştur.

Ülkemizde nüfus artışında savaşlar, göçler, sınır değişikliği gibi nedenler de etkilidir.

Türkiye’de nüfus değişimi üzerinde etkili olan önemli gelişmeler

Lozan Antlaşması’na göre mübadele ile Türkiye’ye gelenler

Doğal nüfus artışı (doğumların fazla, ölümlerin az olması)

Çalışmak için yurt dışına yapılan işçi göçleri

Lozan Antlaşması’na göre mübadele ile Türkiye’den gidenler

Hatay’ın ana vatana katılması

Siyasi veya sosyal nedenlerle ülkemize gelenler