Dünyada Demir Yolu İle Ulaşım ve Ticaret

Demir yolları ile yolcu ve mal, düşük maliyette taşınabildiğinden orta uzaklıktaki mesafeler için idealdir. Kara yoluna göre çok daha ekonomiktir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tren yolculuğu da çok hızlı ve konforlu hâle gelmeye başlamıştır (Fotoğraf 7 ve 8). Deniz yolu ile karşılaştırdığımızda ise demir yolları çok daha az yük taşıyabilmekte ve daha pahalı olmaktadır.

1. Kuzey Amerika Demir Yolları

ABD ve Kanada demir yolu ağı yönünden gelişmiş ülkelerdir.

2. Avrupa Demir Yolları

Kuzeybatı Avrupa’daki demir yolu ağı oldukça yoğundur. Ovaları takip ederek Urallara kadar uzanıp Alplerde seyrekleşmektedir. Alpleri kateden tünellerden geçerek Avrupa’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki ulaşımı sağlar.

3. Asya Demir Yolları

Asya çok büyük bir kıta olmasına rağmen demir yolu ağı, diğer kıtalara nazaran çok gelişmemiştir. Hindistan, Asya’da demir yolu ağının yoğun olduğu bir ülkedir.

4. Afrika Demir Yolları

Demir yolları az gelişmiştir. Fransızların desteği ile yapılmıştır. Kuzey Afrika kesiminde doğu-batı yönünde uzanır. Fas, Tunus ve Cezayir limanları ile iç kısımlardaki bağlantıyı sağlayan hatlar vardır. Güney Afrika’da demir yolları genelde maden bölgelerini limanlara bağlar.

Dünya Demir Yolu Ağı
Dünya Demir Yolu Ağı