Dünyada Kara Yolu İle Ulaşım ve Ticaret

Kara yolları dünyanın en eski ulaşım sistemidir. İpek, Baharat ve Kral yolları geçmişte siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan stratejik öneme sahip olmuştur.

Günümüzde ABD gerek kara yolu kalitesi gerekse uzunluğu bakımından önde gelir. En yoğun karayolu Japonya ve Batı Avrupa ülkelerindedir. Asya’da Çin, Pakistan’ın doğu kesimi ve Güney Hindistan yoğun kara yolu ağına sahiptir. Asya’da en önemli kavşak Türkiye’dir. Asya ile Avrupa’dan gelen yollar birbirine Türkiye’de bağlanır.

Başarılı ve etkin bir ekonomik kalkınma için kara yolları ağı, tüm ülkeler açısından önemlidir. Ülkeler kara yollarını geliştirme ve genişletme noktasında büyük çabalar sarf etmektedir. Daha fazla kara yolu ihtiyacının karşılanması için takip edilen sürecin en önemli başlıkları; güvenlik, çevreye uyum ve ekonomik etmenlerdir. Kara yolları, mal ve eşya taşımacılığı açısından deniz ve demir yollarını birbirine bağlar.

Dünya Kara Yolu Ağı
Dünya Kara Yolu Ağı