Ulaşım Türleri Nelerdir?

Ulaşım veya ulaştırma; insanların, mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araçları ile ülke içinde, ülkeler arasında ya da bir kıtadan başka bir kıtaya naklini kapsamaktadır. İlk çağlarda ulaşım kervanlarla ve kara yolu ile yapılıyordu . Denizcilik alanındaki ilerlemeler ile birlikte kara yoluna, deniz yolu ulaşımı eklenmiştir. 1800’lü yılların sonundan itibaren buharla çalışan gemi ve trenlerin devreye girmesiyle ulaşımda büyük ilerlemeler olmuştur. 20. yüzyılın başında başlayan hava yolu ulaşımı hızla gelişmiş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise 1000 km/sa hıza sahip jet uçaklarının icadıyla 3-4 saat içinde, okyanus aşırı ülkelere ulaşmak mümkün olmuştur. Böylece bilim, sanat ve kültür alanlarındaki gelişmelerin yayılması da hızlanmıştır. Ulaşım maliyetlerine göre ulaşım sistemlerinin ekonomik olandan pahalıya doğru sıralanışı; deniz yolu, demir yolu, kara yolu, hava yolu şeklindedir.