Biyolojik Etmenler ve Biyoçeşitlilik

Günümüzde herhangi bir yerde biyoçeşitliliğin değişiminde biyolojik etmenler ön plana çıkmaktadır. Bu etmenler içerisinde insanın rolü çok büyüktür.

İnsan ve Biyoçeşitlilik

İnsanlar, ilk çağlardan itibaren yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin dağılışını doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkilemiştir. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan ilk insanlar, nüfuslarının hızla artmasıyla birçok canlı türünün sayısının azalmasına neden olmuşlardır. Günümüzde biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkileyen ve türlerin azalmasına neden olan en önemli etmen ne yazık ki insandır.

Bazı hayvanların aşırı avlanması, kaçak avcılık, tarımda kimyasal ilaçların kullanılması, bitki ve hayvan türlerinin genleriyle oynanması, aşırı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme, kimyasal atıkların deniz ve topraklara sızması, ormanların ve otlakların yok edilmesi ya da tarıma açılması, nükleer etkinlikler gibi birçok insan faaliyeti diğer canlı türlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ekosistemi meydana getiren tüm canlılar karşılıklı etkileşim içerisinde birbirlerine bağlı oldukları için birbirlerinin dağılışını da etkiler. Örneğin bir bölgede yetişen otların miktarı ve verimi fazlaysa o bölgede otoburlar da fazladır. Otobur popülasyonunun yoğunluğu, etobur popülasyonunun da artmasına neden olur.