Doğal Afet Nedir?

Şu anki bilgilerimize göre insanın yaşamını devam ettirebileceği tek gezegen Dünya’dır. Doğal sistemleriyle yaşam alanımızı oluşturan Dünya, aynı zamanda yaşamı alt üst eden doğa olaylarına sahiptir.

Can, mal ve doğal kaynak kayıplarına neden olan doğa olaylarına doğal afet denir. Buna göre bir doğa olayının doğal afet olarak nitelendirilebilmesi, doğa olayının insana verdiği zararla ilgilidir.

Doğa olaylarının doğal afete yol açmasında iki faktör etkilidir.

1. Doğa olayının uç değerlerde (ekstrem) olması: İnsanların bulunduğu yerdeki doğa olayının büyüklüğü, olayın afet hâline dönüşmesinde etkili olur. Gemileri karaların içlerine kadar sürükleyen tsunaminin, otomobilleri havalandıran bir hortumun, uzun süren kuraklığın veya 9.0 büyüklüğündeki bir depremin insan ve beşerî yapılar üzerindeki etkisi çok daha fazladır.

2. İnsanların doğal afet bilinci: Doğa olaylarının doğal afete dönüşmesinde insanların doğal afetler karşısındaki farkındalığı ve davranışları önemli ölçüde etkili olmaktadır. Doğal ortamdan nasıl yararlanıldığı, beşerî ve ekonomik faaliyetler için yer seçimi, doğa olaylarının afete dönüşmesinde çoğu zaman asıl belirleyici olandır. Kısaca, yaşanılan yerde doğal afet risklerini dikkate almadan yapılan faaliyetler doğal afetlere zemin hazırlar.