İklim ve Biyoçeşitlilik

Dünya üzerindeki her iklim bölgesinde sıcaklık ve yağış koşulları farklılık göstermektedir. Bu koşullara uyum sağlayan bitki ve hayvan türlerinin de farklılık göstermesi beklenen bir durumdur. (Şekil 1.1) Örneğin yıl boyunca yağışlı ve sıcak olan ekvatoral iklim denildiğinde orman altı ve orman üstü florası son derece zengin olan yağmur ormanları aklımıza gelmektedir. Bitkiler yıl boyunca yeşil kaldıkları ve meyve verdikleri için burada yaşayan otçul hayvanların da yiyecek bulma sıkıntısı yoktur. Otçul hayvanların bolluğu, onlarla beslenen etçil hayvanların da bolluğu anlamına gelir. Yılın büyük çoğunluğunda su altında olan bu toprakların faunasını hem suda hem de karada yaşayan amfibiler, anakonda yılanları ve timsahlar gibi binlerce tür hayvan oluşturur. Ekvatoral yağmur ormanları bölgesi, bitki ve hayvan türleri açısından Dünya’nın en zengin yeridir.

Kurak ve soğuk iklimlerin yaşandığı bölgelere doğru gidildiğinde ise su kaynaklarının azalmasına bağlı olarak seyrek bir bitki örtüsü ve daha az sayıda hayvan türü karşımıza çıkar.

İklim, bitkilerin fizyolojik özellikleri ile hayvanların göç hareketlerini de etkiler. Kurak iklim bölgelerinde nem kaybını engellemek için bitkilerin yaprakları dikensi, sert ve kalındır. Ekvatoral iklimlerde ise ağaçların yaprakları geniş ve yayvandır.

Ekvatoral bölgelerde sıcaklık ve yağış koşulları yıl boyunca çok az değiştiği için bu bölgede yaşayan hayvanlar göç etmez. Buna karşılık mevsimsel değişikliklerin belirgin olduğu bölgelerde hayvanların sürüler hâlinde göç etmesi sık rastlanan bir durumdur. Örneğin Doğu Afrika savanlarında yaşayan Afrika antilopları, ceylanlar ve zebralar mevsimlik yağışlarla yeşeren otlaklara ulaşabilmek için, sayıları milyonlarla ifade edilen sürüler hâlinde göç eder.