Oluşumlarına Göre Doğal Afet Türleri Nelerdir ve Doğal Afetlerin Özellikleri Nelerdir?

Oluşumlarına Göre Doğal Afet Türleri Nelerdir ve Doğal Afetlerin Özellikleri Nelerdir?

Doğal Afet Türleri
Doğal Afet Türleri

Doğal afetlerin genel özellikleri:

• Oluşumları doğa olayları ile ilişkilidir.
• Can, mal ve doğal kaynak kaybına yol açarlar.
• Bir doğal afet başka bir doğal afetin oluşmasına neden olabilir.

Doğal afetlerin büyüklüğü; genel olarak doğa olayının neden olduğu can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal ve ekonomik zararla ölçülmektedir. Bu zararlar içinde en çok dikkate alınan ise doğal afetin ortaya çıkardığı can kaybıdır.

Dünya’da 2006-2015 yılları arasında en çok yaşanan doğal afet türü, kayda geçen doğal afetlerin %50’sine karşılık gelen sel ve taşkın olmuştur. Buna karşılık aynı dönemde doğal afetler sonucu yaşanan ölümlerin %58’i deprem ve tsunami sonucu meydana gelmiştir.