Bölgesel Etkiye Sahip Şehirler

Az gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunun ve gelişmekte olan ülkelerin bir kısmının büyük şehirleri, küresel olmaktan ziyade bölgesel etkiye sahiptir. Bu şehirlerde meydana gelen ekonomik veya sosyal bir olay sadece o ülke ve yakın çevresindeki ülkeleri etkilemektedir. Örneğin, 1,3 milyon nüfusa sahip olan Montevideo, Uruguay’ın başkenti olup etki alanı Güney Amerika’nın orta ve güney kesimlerine yayılır. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın nüfusu ise 3,3 milyon civarındadır ve şehrin etki alanı Doğu Afrika’dır. Yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip olan Mısır’ın başkenti Kahire, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya yayılan bir etki alanına sahiptir. Kazakistan’ın 835 bin nüfuslu başkenti Astana’nın etki alanı ise Orta Asya’dır.