Doğadaki Ekstrem Olaylar ve Etkileri Nelerdir?

Hemen hemen her gün çeşitli basın yayın organlarında dünyanın değişik yerlerinde yaşanan olağan dışı doğa olaylarıyla ilgili haberlere rastlamak mümkündür. Herhangi bir doğa olayının aşırı ya da sıra dışı ölçülerde gerçekleşmesi ekstrem olaylar olarak adlandırılmaktadır. Ekstrem olaylar, bir yerde o güne kadar görülmeyen veya nadiren görülen doğa olaylarıdır.

Yeryüzünde yaşanan bazı doğa olayları herhangi bir yerde bazen normal sürecin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen veya çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durum ekstrem olaylar olarak ifade edilir. Bu olaylar bazen doğal afete dönüşerek insanlar için büyük can ve mal kayıplarına veya bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olmaktadır.

Doğa olaylarının ekstrem durumlarının meydana geliş nedenleri birbirinden farklı özellik göstermektedir. Aşağıdaki şemayı (1.1.Şema) inceleyerek olağan dışı doğa olaylarını ve oluşum nedenlerini birlikte öğrenelim.

Doğadaki Ekstrem Olaylar
Doğadaki Ekstrem Olaylar