Göllerin Sonu Var mıdır?

Göllerin, bir süre var olduktan sonra ortadan kalkmaları çeşitli sebeplere bağlıdır. Örneğin göle dökülen akarsuların fazla alüvyon getirmesi, sığ göllerin dolmasına sebep olur. Göllerden bazıları da fazla sularını boşaltan akarsuyun yatağını derinleştirmesi ve gölün bütün sularını taşıması sonucunda kurumaktadır.

Ayrıca iklimin kuraklaşması da gölün kurumasına neden olabilir.

Derinliği az olan göllerde gerek su gerek kara bitkileri, gölü atıklarıyla doldurarak ilerler. Bugün yeryüzünün çeşitli yerlerinde gördüğümüz turbalıklar, bitki artıklarıyla dolmuş eski göllerden başka bir şey değildir.

Göller bir de insanlar tarafından yok edilmektedir. Sıtma ve sivrisinekle savaşmak için ve daha fazla toprak kazanma amacıyla dünyanın her yerinde bugüne kadar pek çok göl, kanallarla suyu denize akıtılarak veya onu besleyen akarsuyun önüne bir set çekilerek kurutulmuştur.

(Doç. Dr. Metin Tuncel, Göllerimiz, Reshouse Yayınevi, İstanbul, 1975.)