İnka Medeniyeti

İnka medeniyeti, 12 ve 16. yüzyıllar arasında Amazon Havzası’nın yukarı çığırında yer almıştır. Yaşadıkları yerler, bugünkü Ekvador, Peru ve Şili sınırlarında bulunmaktadır. Ekvatoral iklimin etkili olduğu bu bölgede alçak yerler nem ve sıcaklıktan dolayı yaşamaya elverişli değildir. Bu nedenle İnkalar, ortalama 2000 m’den yüksek yerlerde yaşamışlardır. Büyük Okyanus kıyılarına paralel uzanan And Dağları üzerindeki akarsu vadileri, İnkaların başlıca yaşam alanı olmuştur.

Başlıca geçim kaynağı tarım olan İnkalar, patates tarımını gerçekleştiren ilk medeniyettir. Patatesin yanı sıra mısır üretiminde de önemli bir yere sahip olan bu medeniyet, aynı zamanda hayvancılığa da önem vermiştir. Yapılarında ahşap ve taşlar kullanan İnkalar, varlığını günümüze kadar koruyan eserler meydana getirmişlerdir. İnkalar, astronomi alanında da ilerlemiş ve güneş saatini yapmışlardır.