Maya Medeniyeti

Maya medeniyeti, Meksika’nın güneyi ile Orta Amerika’nın bir bölümünde kurulmuştur. Bu medeniyetin merkezi, Meksika’nın güneyinde yer alan Yucatan (Yukatan) Yarımadası’dır. Maya medeniyeti, bu bölgedeki su kaynaklarına yakın yerlerde gelişmiştir. Mayaların en önemli geçim kaynakları; tarım ve hayvancılıktı. En önemli tarım ürünleri; mısır ve kakaoydu. Mayalar, kakaoyu para yerine kullanmışlardır. İleri bir tarım tekniği uygulayan Mayalar için balıkçılık da önemli bir ekonomik etkinlikti. Tropikal ormanlar da bu medeniyet için önemli bir besin kaynağıydı.

Üretimin fazla olmasına bağlı olarak Mayalarda ticaret de gelişmişti. Mayalar, yapılarında ahşap ve taş kullanmışlardır (2.6.Fotoğraf). Yüksek tapınaklar ve piramitler yapan bu medeniyette, yapı malzemesi olarak daha çok kireç taşı kullanılmıştır. Mayalar astronomi, matematik, mimari ve sanat alanında gelişmiş bir medeniyetti. Gelişmiş bir dile sahip olan Mayalar, yazıyı kullanmış ve güneş yılına dayalı bir takvim yapmışlardır. Ay ve gezegenlerin hareketleriyle ilgili bir diyagram hazırlayarak güneş tutulmasını önceden tahmin edebilmişlerdir.