Mısır Medeniyeti

Bu medeniyet, Afrika Kıtası’nın kuzeydoğusunda Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur. Kuzeyinde Akdeniz bulunurken batısı, doğusu ve güneybatısı çöllerle kaplıdır. Nil Nehri’nin çevresinde verimli toprakların bulunması ve Nil’in çöle hayat veren bir su kaynağı olması bu medeniyetin kurulduğu yeri belirleyen en önemli etmenlerdir.

Mısır medeniyetinin coğrafi konumu nedeniyle diğer medeniyetlerle etkileşimi az olmuştur. Dış etki ve istilalara pek uğramamıştır. Âdeta çevre tarafından doğal olarak yalıtılmıştır. Bu nedenle Mısır medeniyeti kendine özgü özelliklerini korumuş ve uzun ömürlü olmuştur.

Mısırlıların medeniyete geçişinde Nil Nehri, Mezopotamya medeniyeti ve Neolitik Dönem’e ait yerleşimlerin varlığı etkili olmuştur. Mısırlılar Nil Nehri’nin taşma zamanlarını önceden hesaplayabilmek amacıyla ilk güneş takvimini geliştirmişlerdir. Ayrıca taşkınlardan sonra bozulan tarlaların sınırlarını yeniden tespit etme çalışmaları bölgede matematik ve geometrinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Mısır’da kereste ve maden gibi bölgede bulunmayan malzemelerin temini ve Nil Nehri’nin taşımacılığa elverişli olması ticareti canlandırmıştır. Bu durum medeniyetin çok daha hızlı büyüyüp gelişmesinde etkili olmuştur.