Şehirlerin Etki Alanları

Şehirlerin birbirinden farklı fonksiyonel özellikleri olduğunu artık biliyorsunuz. Şehirler sadece fonksiyonları ile değil nüfuslarıyla da birbirinden ayrılır. Dünya üzerinde, nüfusu 20 bin olan şehirler de vardır, 15 milyona ulaşan şehirler de. Bu durumda, her şehrin çevresinde yer alan bölgeyi aynı derecede etkilemesi mümkün müdür? Örneğin, nüfusu 30 bin olan ve ekonomisi büyük oranda tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalara dayanan bir şehir, küresel çapta bir etkiye sahip olabilir mi, yoksa bu şehir çevresindeki diğer küçük şehirler ile kırsal yerleşmeleri mi etkiler? Bir de nüfusu 20 milyona yaklaşan, dünya ulaşım ağlarının kavşak noktasında bulunan, önemli ticaret merkezlerine sahip, uluslararası kuruluşların merkezinin bulunduğu, çok büyük limanlara ve hava alanlarına sahip olan bir şehir düşünün. Bu şehrin sadece yerel ya da bölgesel bir etkiye sahip olduğunu savunabilir misiniz? Şimdi, şehirlerin nüfus ve fonksiyonlarının küresel, bölgesel ve yerel etkilerini inceleyerek bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışalım.